Εκπαίδευση

Εκαπιδευτικό περιεχόμενο

Δωρεάν μαθήματα

Δωρεάν μαθήματα σε αίθουσα ή online από εθελοντές ή δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Παρουσίαση e-learning στα Ελληνικά απο TECOrange

Στο ιστολόγιο μου παρουσιάζω e-learning προγράμματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το http://tecorange.com/training

Χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

Online εκπαιδευτικά προγράμματα στα Ελληνικά από € 10.00.
Αποκτήστε νέες γνώσεις και εμπλουτίστε το βιογραφικό σας.
Παράδοση online στο δικό σας χώρο και χρόνο
Πληρωμή είτε με πιστωτική κάρτα, Paypal ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Γενικα για το e-learning

Online εκπαίδευση - Γραμματεία Διοίκησης

Παρουσίαση online σεμιναρίων (e-learning) από το http://tecorange.com/training

Online εκπαιδευτικά προγράμματα στα Ελληνικά από € 10.00.

Αποκτήστε νέες γνώσεις και εμπλουτίστε το βιογραφικό σας.

Παράδοση online στο δικό σας χώρο και χρόνο

Πληρωμή είτε με πιστωτική κάρτα, Paypal ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Γραμματεία Διοίκησης

Online εκπαίδευση - Διαχείριση Έργου (Project Management)

Παρουσίαση online σεμιναρίων (e-learning) από το http://tecorange.com/training

Online εκπαιδευτικά προγράμματα στα Ελληνικά από € 10.00.

Αποκτήστε νέες γνώσεις και εμπλουτίστε το βιογραφικό σας.

Παράδοση online στο δικό σας χώρο και χρόνο

Πληρωμή είτε με πιστωτική κάρτα, Paypal ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Διαχείριση Έργου (Project Management)

Online εκπαίδευση - Αναζήτηση Εργασίας και Διαχείριση Καριέρας

Παρουσίαση online σεμιναρίων (e-learning) από το http://tecorange.com/training

Online εκπαιδευτικά προγράμματα στα Ελληνικά από € 10.00.

Αποκτήστε νέες γνώσεις και εμπλουτίστε το βιογραφικό σας.

Παράδοση online στο δικό σας χώρο και χρόνο

Πληρωμή είτε με πιστωτική κάρτα, Paypal ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Αναζήτηση Εργασίας και Διαχείριση Καριέρας

Online εκπαίδευση - Διαχείριση Σχέσεων Επιχείρησης - Πελάτη

Παρουσίαση online σεμιναρίων (e-learning) από το http://tecorange.com/training

Online εκπαιδευτικά προγράμματα στα Ελληνικά από € 10.00.

Αποκτήστε νέες γνώσεις και εμπλουτίστε το βιογραφικό σας.

Παράδοση online στο δικό σας χώρο και χρόνο

Πληρωμή είτε με πιστωτική κάρτα, Paypal ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Διαχείριση Σχέσεων Επιχείρησης - Πελάτη

Online εκπαίδευση - Διαχείριση Χρόνου

Παρουσίαση online σεμιναρίων (e-learning) από το http://tecorange.com/training

Online εκπαιδευτικά προγράμματα στα Ελληνικά από € 10.00.

Αποκτήστε νέες γνώσεις και εμπλουτίστε το βιογραφικό σας.

Παράδοση online στο δικό σας χώρο και χρόνο

Πληρωμή είτε με πιστωτική κάρτα, Paypal ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Διαχείριση Χρόνου

Online εκπαίδευση - Επικοινωνία και Γλώσσα του Σώματος

Παρουσίαση online σεμιναρίων (e-learning) από το http://tecorange.com/training

Online εκπαιδευτικά προγράμματα στα Ελληνικά από € 10.00.

Αποκτήστε νέες γνώσεις και εμπλουτίστε το βιογραφικό σας.

Παράδοση online στο δικό σας χώρο και χρόνο

Πληρωμή είτε με πιστωτική κάρτα, Paypal ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Επικοινωνία και Γλώσσα του Σώματος

Online εκπαίδευση - Διοίκηση Προώθησης

Παρουσίαση online σεμιναρίων (e-learning) από το http://tecorange.com/training

Online εκπαιδευτικά προγράμματα στα Ελληνικά από € 10.00.

Αποκτήστε νέες γνώσεις και εμπλουτίστε το βιογραφικό σας.

Παράδοση online στο δικό σας χώρο και χρόνο

Πληρωμή είτε με πιστωτική κάρτα, Paypal ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Διοίκηση Προώθησης

Εγγραφή στη RSS - Εκπαίδευση