Γιατί απέτυχε η εκλογή προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στις 22/11/2015

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email

Από:  http://open-works.org/blogs/ekloges-gia-anadeixi-proedroy-neas-dimokrati...

 

-Ερώτημα 1ο: Υπήρχαν επαρκείς και αναλυτικές προδιαγραφές για το έργο από τον Πελάτη-Χρηματοδότη του έργου (κόμμα Νέας Δημοκρατίας);
 
Πριν την έναρξη του έργου ο πελάτης-χρηματοδότης του έργου θα έπρεπε να θέσει στην διάθεση των εταιρειών-υποψήφιων αναδόχων  αναλυτικές προδιαγραφές του έργου όπου εκτός των τεχνικών απαιτήσεων θα έπρεπε να ορίζονται ορόσημα του έργου όπου θα υπήρχαν συγκεκριμένα ενδιάμεσα  παραδοτέα με έλεγχο των οποίων θα διασφαλίζονταν η ομαλή πρόοδός του.
 
Προφανώς κάτι τέτοιο δεν υπήρχε ή δεν ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία, διαφορετικά δεν θα γίνονταν γνωστή η ανεπάρκεια του συστήματος την ημέρα που θα έπρεπε να είναι σε πλήρη παραγωγική λειτουργία.
 
Η ευθύνη για το ερώτημα 1.  βαραίνει αποκλειστικά τον πελάτη-χρηματοδότη που είτε δεν παρείχε το παραπάνω είτε δεν σταμάτησε την διαδικασία όταν διαπίστωσε τη μη τήρηση, είτε δεν έλεγξε την τήρηση.
 
-Ερώτημα 2ο: Είχαν τεθεί πριν την έναρξη του έργου από τον πελάτη-χρηματοδότη του έργου ελάχιστες απαιτήσεις για την ομάδα έργου του αναδόχου και την ικανότητα του;
 
Είχε ζητηθεί να προσκομιστούν βιογραφικά του Υπεύθυνου του Έργου (Project Manager), μηχανικών, προγραμματιστών όπου να φαίνεται η εμπειρία τους, η επιστημονική τους κατάρτιση και η ικανότητα τους να ολοκληρώσουν τέτοιο έργο;
 
Έγινε έλεγχος για την οργανωτική επάρκεια του αναδόχου σε έργα του ίδιου μεγέθους;
 
Η ευθύνη για το ερώτημα 2.  βαραίνει αποκλειστικά τον πελάτη-χρηματοδότη.
 
-Ερώτημα 3ο: Είχε δημιουργηθεί από τον πελάτη-χρηματοδότη η επιτροπή με την κατάλληλη τεχνική κατάρτιση (π.χ. Πιστοποιημένος Project Manager με εμπειρία σε έργα πληροφορικής) για την παρακολούθηση και συν-διεύθυνση του έργου στην φάση υλοποίησης;
 
Αν ναι, γιατί τα πρόβλημα δεν εντοπιστήκαν νωρίτερα από την μέρα παραγωγικής λειτουργιάς του συστήματος;
 
Η ευθύνη για το ερώτημα 3.  βαραίνει αποκλειστικά τον πελάτη-χρηματοδότη.
 
-Ερώτημα 4o: Πως έγινε η επιλογή αναδόχου;
 
Έλαβαν πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία  οι μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες πληροφορικής;
 
Υπήρχαν καταγεγραμμένα κριτήρια αξιολόγησης αναδόχου;
 
Η επιτροπή αξιολόγησης  του αναδόχου είχε ειδικούς στο θέμα (π.χ. Πιστοποιημένους Project Manager με εμπειρία σε έργα πληροφορικής);
 
Είναι προφανές εκ του αποτελέσματος και με βάση την ανακοίνωση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας ότι έγινε λανθασμένη επιλογή αναδόχου (Από την ανακοίνωση της ΚΕΦΕ Νέας Δημοκρατίας: «...η εταιρία που είχε αναλάβει το τεχνικό μέρος της διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη νέου Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία δεν τήρησε τις συμβατικές υποχρεώσεις της...»).
 
Η ευθύνη για το ερώτημα 5.  βαραίνει αποκλειστικά τον πελάτη-χρηματοδότη ως προς την αποτυχία της σωστής επιλογής αναδόχου και ενδεχομένως, την  μη τήρηση των αρχών Διοίκησης Έργου ως προς την επιλογή προμηθευτών.
 
Ερώτημα 5o: Μετά την ανάθεση του έργου ο προμηθευτής ανέλυσε επαρκώς τις απαιτήσεις του συστήματος έτσι ώστε να εντοπιστούν σημεία αβεβαιότητας;
 
Η ευθύνη για το ερώτημα 5.  Βαραίνει αποκλειστικά τον προμηθευτή ωστόσο ο πελάτης-χρηματοδότης οφείλει να απαιτήσει σχετικά παραδοτέα.
 
Ερώτημα 6o: Ο προμηθευτής παρουσίασε χρονοδιάγραμμα όπου να δίνεται επαρκής χρόνος για δοκιμές πριν την παράδοση και για ελέγχους αποδοχής μετά την παράδοση του έργου με βάση τα διεθνή πρότυπα και best practices για την Διαχείριση Έργων Πληροφορικής;
 
Είναι προφανές εκ του αποτελέσματος και με βάση την ανακοίνωση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν παρουσιάστηκε  σωστό χρονοδιάγραμμα έργου ή δεν ακολουθήθηκε σωστό χρονοδιάγραμμα έργου.
 
Η ευθύνη για το ερώτημα 6.  βαραίνει τον προμηθευτή ωστόσο ο πελάτης-χρηματοδότης οφείλει να απαιτήσει σχετικά παραδοτέα.
 
Ερώτημα 7o: Ποια η παρακολούθηση του έργου κατά την εκτέλεση του;
 
Υπήρχε επιτροπή διοίκησης του έργου με έμπειρους, ακαδημαϊκά και τεχνικά καταρτισμένους Υπευθύνους Έργου από την πλευρά του πελάτη-χρηματοδότη αλλά και από τον προμηθευτή;
 
Είναι φανερό εκ του αποτελέσματος ότι τέτοια επιτροπή δεν υπήρχε ή δεν απαρτίζονταν από κατάλληλους ανθρώπους ή δεν λειτούργησε όπως θα έπρεπε με βάση τα διεθνή πρότυπα και best practices για την Διαχείριση Έργων Πληροφορικής.
 
Η ευθύνη για το ερώτημα 7.  βαραίνει τον προμηθευτή και τον  πελάτη-χρηματοδότη.
 
Ερώτημα 9o: Ο προμηθευτής παρακολουθούσε το έργο με συγκεκριμένα ορόσημα και με βάση τα διεθνή πρότυπα και best practices για την Διαχείριση Έργων Πληροφορικής έτσι ώστε να εντοπίσει εγκαίρως τις τεχνικές και επιχειρησιακές αδυναμίες;
 
Η ευθύνη για το ερώτημα 9.  βαραίνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.
 
Ερώτημα 10o: Ο προμηθευτής ενημέρωσε τον Πελάτη έγκαιρα για την τεχνική αδυναμίας προκειμένου να εξεταστούν εναλλακτικές;
 
Η ευθύνη για το ερώτημα 10.  βαραίνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.
 
 
Συνοψίζοντας: Τα κύρια γεγονότα:
 
1. Το έργο ήταν Ολοκληρωτική Αποτυχία εφόσον δεν εκπληρώθηκε έστω με δυσκολίες ο αρχικός σκοπός του (δεν λειτούργησε καν μερικώς). 
2. Η αδυναμία φάνηκε την ημέρα παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος γεγονός που πολλαπλασιάζει το μέγεθος της αποτυχίας.
 
Κάνουν φανερό ότι δεν τηρήθηκαν οι βασικές αρχές διαχείρισης έργου που θα μπορούσαν να αποτρέψουν ή να περιορίσουν το αρνητικό αποτέλεσμα με ευθύνες πιθανότατα και από τις δυο πλευρές (πελάτης/προμηθευτής). Ως αποτέλεσμα έχουμε μια από τις μεγαλύτερες αποτυχίες στον χώρο των έργων πληροφορικής στην Ελλάδα όχι τόσο για το μέγεθος του ως αξία, αλλά κυρίως για το μέγεθος του ως αποτέλεσμα της χρήσης του και της δημοσιότητας του, αφού θα χρησιμοποιούνταν για ένα σημαντικό σκοπό με την συμμετοχή, έμμεσα ή άμεσα, χιλιάδων πολιτών.
 
Σπύρος Κτενάς PMO, Project Manager,  MBA, BSc(IT), PfMP, ACP, PRINCE2
 
Ειδικοί στον  τομέα Διαχείρισης Έργων εξετάζουν γιατί το έργο απέτυχε. Οι πληροφορίες που αναφέρονται βασίζονται σε δημοσιεύματα με ημερομηνία 22/11/2015. Η αξιολόγηση του έργου γίνεται μόνο από την επιστημονική  πλευρά της  Διαχείρισης Έργου και δεν λαμβάνεται υπόψη κανένας άλλος παράγοντας (π.χ. πολική). Επίσης τα συμπεράσματα στηρίζονται σε υποθέσεις ενώ δεν έχει προηγηθεί καμία επικοινωνία ή ενημέρωση με/από τους υπεύθυνους του έργου. Η «ευθύνη» όπου αναφέρεται παρακάτω  αφορά μόνο την ευθύνη της τήρησης των προτύπων, των best practices και των μεθοδολογιών  διαχείρισης έργων (Project Management). Το παρόν διατίθεται για εκπαιδευτικούς λόγους και μόνο στην διαχείριση έργου.
 
Κατηγορία: 

Προσθήκη νέου σχολίου

Συμπληρώστε αυτό ο πεδίο, προκείμενου να βεβαιωθούμε ότι δεν πρόκειται για κάποια αυτόματη υποβολή διαφημιστικού τύπου, με ένα αριθμό μικρότερο από το 1000 μεγαλύτερο από το 500.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.